STEAMBOAT STOMPERS
 
Obsah zpět Str.1 Str.2 Str.3 Str.4 Str.5 Str.6 Str.7 Str.8 Str.9 Str.10 Str.11 Str.12 Další Faktografie

HISTORIE KAPELY - strana 2

ZROD KAPELY

Přes veškeré úsilí pamětníků se nepodařilo zjistit přesné datum, kdy kapela začala prakticky existovat. Jisté však je, že to bylo někde uprostřed února roku 1968. U zrodu nestál kupodivu muzikant, ale nadšený milovník dixilendu Míťa Klatovský. Tento, postavou nevelký člověk, pamatující si pražský jazzový život konce padesátých a počátku šedesátých let, postrádal dostačující nabídku kapel, hrajících jeho milovanou muziku. Začal tedy obcházet kamarády, momentálně nehrající muzikanty, a svým typicky vemlouvavým stylem je přemlouval k založení nové kapely.

Hrůza 1a.jpg(28 kb)

Tak se stalo, že počátkem roku 1968 v bývalém Klubu kouzelníků a iluzionistů na Vinohradech se sešli první čtyři muzikanti - klavírista Pavel Chouň, banjista František Turek, basista Antonín Brych a trombonista Václav Fiala. Míťa Klatovský nelenil, a tak se brzy objevil v tvořící se sestavě nestor československého jazzu bubeník František Hrůza spolu s trumpetistou Jiřím Kadlusem, který znal klarinetistu Jaromíra Konůpku, ten zase věděl o klavíristovi Karlu Kálesovi, jehož manželka zase znala manželku kytaristy Jana Jelínka. Dva posledně jmenovaní vystřídali Pavla Chouně a Františka Turka a první obsazení kapely bylo na světě.

Začalo se usilovně zkoušet a dohadovat se na stylovém zaměření a na sestavení repertoáru. V prvním období byl projev i repertoár kapely ovlivněn zejména neworleánskými a kalifornskými soubory z období padesátých let, jako např. kapelami Kid Oryho, Turk Murphyho i Firehouse Five Plus Two. Tento trend byl prosazován ortodoxně zaměřeným Františkem Hrůzou, který svou přirozenou autoritou se stal prvním kapelníkem. Neméně podstatnou záležitostí bylo nalezení nejvýstižnějšího názvu kapely. Názvu, který by zcela jasně každému sdělil, jaký druh muziky kapela hraje. Návrhů bylo mnoho. Až někdy koncem měsíce května 1968 došlo při nácviku jedné z nových skladeb                                                                  František Hrůza
k absolutní shodě všech členů kapely, a tak se
od této doby kapela jmenuje   STEAMBOAT STOMPERS.

První vystoupení na veřejnosti bylo 16. Června 1968 ve vinárně Gruzie na Příkopech při příležitosti podnikové akce firmy TOMOS. Skutečností zůstává, že pozvání k účinkování se této nové neznámé kapele s těžko vyslovitelným názvem nehrnula. O to více bylo zkoušek a plánů do budoucnosti.